Revisjon

REVISJONEn revisors arbeid bidrar til trygghet for de ansatte og alle parter som er tilknyttet bedriften. Derfor er en revisor avhengig av tillit fra alle disse partene. Som en nøytral og kritisk part i utredningen av en bedrifts økonomiske situasjon, stilles det  høye krav til profesjonalitet  og kvalifikasjoner av en revisor.


   En revisjon av årsregnskapet kvalitetssikrer din bedrifts økonomiske situasjon, slik at myndigheter, eiere, kunder, banker, leverandører, marked - og ikke minst ansatte -  kan stole på tallene som blir lagt frem. Dermed får bedriften selv en overordnet oversikt, og tilknyttede parter og instanser  kan få bekreftelse på om krav og regler som er satt for en sunn og trygg virksomhet oppfylles.


Gjensidig, full tillit mellom alle involverte vil styrke videre samarbeid og utvikling.


Vi tilbyr blant annet

Revisjon av årsregnskap

Begrenset revisjon av delårsregnskap

Revisjon med andre formål enn årsregnskaper

Avtalte kontrollhandlinger

Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring

Tredjepartsverifiseringer

Overvåking av dine utgifter

Administrering av kreditter og debiteringer

Etablering av et detaljert budsjett

Rådgivning innen nye veier for vekst


Internrevisjon

God internkontroll er essensielt for at en virksomhet skal fungere effektivt, og gir samtidig ledelsen et verktøy for risikostyring. Dette bidrar videre til å sikre kostnadseffektiv drift, reduserer risiko for misligheter, og sikrer kvaliteten på den eksterne regnskapsrapporteringen.


Vi kan bidra med en fullstendig og objektiv  analyse og kontroll av din bedrifts nåværende rutiner, samt forbedringspotensial. Resultatet vil bli en statusrapport med forslag til konkrete endringer, og vi kan videre bistå med den praktiske gjennomføringen av disse. Slik sikrer du også at alle lover og regler blir overholdt i hele prossesen.Les mer om våre rådgivningstjenester her, og kontakt oss gjerne for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg og  din bedrift.


Nyttige lenker


www.enklereregler.no

Forslag til forenklinger i det offentlige


www.forsinkelsesrente.no

Beregning av renter


www.paragrafen.no

Nettside om aktuelle juridiske temaer


www.revisorforeningen.no

Revisorforeningens nettside


www.adekvat.no

Bedriftskalkulatorer


www.regelhjelp.no

Gjeldene regler for ulike bransjer


www.handlehvitt.no

Skatteetatens kampanje


www.nfmf.no

Aksjer-ligningskurs